Garbės nariai

Valdas Adamkus
Leonidas Donskis
Vytautas Landsbergis
Virgilijus Noreika
Mūza Rubackytė
Vytautas Jonas Sirvydis
Antanas Sutkus
Tomas Venclova