PATVIRTINTA
2016 m. balandžio 25 d.
Pakartotinio dalininkų
susirinkimo sprendimu
 
 
Viešoji įstaiga VILNIAUS KLUBAS
Aušros Vartų g.3a, Vilnius
 
 
2015 m. VEIKLOS ATASKAITA
 
 
                                                 
1. Viešoji įstaiga Vilniaus klubas įsteigta 1998 metais spalio 7 d. Viešoji įstaiga Vilniaus klubas nėra pelno siekiantis vienetas visas gautas ir uždirbtas lėšas skiriantis viešojo intereso tenkinimui.
Vilniaus klubo veiklos tikslas – būti visuomeniniu kultūrniu centru buriančiu Vilniaus bendruomenę siekiant grąžinti ir garsinti pasaulyje Lietuvos sostinę.
 
Klubai gyvi tradicijomis. Neišimtis ir Vilniaus klubas. Viena gražiausių VK tradicijų – „Ketvirtadieniai Vilniaus klube“. Tai susitikimai su iškiliais vilniečiais, visuomenės ir politikos veikėjais, menininkais, mokslininkais, kurių tikslas plėsti klubo narių bei svečių žinių lauką, kitaip pažvelgti į žinomus žmones ir įvykius, atrasti „paslėptus Vilniaus lobius“. Tai visuomenės veikėjų, menininkų, politikų, mokslininkų pasakojimai apie jų pasiekimus, tyrimus, atradimus.
 
Taip pat ketvirtadieniais į klubo pusryčius susirenkama aptarti einamųjų miesto, politinių ar kultūrinių dalykų.
 
Klubas stengiasi palaikyti tamprų ryšį su jaunimu. Siekiant skatinti jaunimą domėtis Vilniaus istorija, populiarinti Vilnių už Lietuvos ribų, atsirado dar vienas renginys, tampantis VK tradicija – žinovų klubas „Vilniaus proto bokštai „.Pradžioje buvusi populiari tik Vilniaus akademinio jaunimo tarpe, šiuo metu viktorina pritraukia ir tiesiog žingeidžius vilniečius, ir netgi politikus.
 
Umiastovskių rūmai – ilgametis Vilniaus klubo iššūkis. 2015 m  buvo tęsiami  Umiastovskių rūmų remonto darbai, siekiant didinti rūmų  funkcionalumą ir prieinamumą bendruomenei.
 
Grynasis veiklos rezultatas – 0,00 Eur.
 
2. Viešosios įstaigos Vilniaus klubas dalininkai yra Lietuvos Respublikos fiziniai asmenys. Metų pradžioje dalinkų buvo - 71, metų pabaigoje – 84.
Dalininko vienkartinis įnašas į dalinkų kapitalą yra 30,00 Eur. 
3. Viešosios įstaigos Vilniaus klubas gautos lėšos:
-                      pajamos už paslaugas –49 276 Eur,
-                      gauta parama – 27 571 Eur,
-                      gauti tiksliniai įnašai 43 952 Eur,
-            nario mokesčiai –58 995 Eur.
 
      Gautos lėšos panaudotos:      
-          darbuotojų išlaikymo sąnaudos – 30 422 eur,
-          patalpų remonto sąnaudos –  92 510 Eur,
-          patalpų išlaikymo sąnaudos – 8 534 Eur,
-          veiklos sąnaudos –  48 328 Eur.
 
4. Viešoji įstaiga per 2015 m finansinius metus ilgalaikio turto neįsigijo ir neperleido.
5. 2015 m. viešosios įstaigos Vilniaus klubas sąnaudos 179 794 Eur, iš jų 30 422 Eur išlaidos darbo užmokesčiui.
 
6. Viešosios įstaigos Vilniaus klubas darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje – 3, pabaigoje – 4.
 
7. 2015 m. viešosios įstaigos Vilniaus klubas valdymo išlaidos sudarė – 21 304 Eur.
 
8. 2015 m. viešosios įstaigos Vilniaus klubas vadovas Alvydas Žabolis , vadovo darbo užmokestis per finansinius metus 100 Eur.
 
9. 2015 m. viešosios įstaigos Vilniaus klubas išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms – nėra.
 
10. 2015 m. viešosios įstaigos Vilniaus klubas išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems 1996 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymo 3. str. 2 dalies 3 punkte, nebuvo patirtos.
 
 
 
 Vadovas
 Alvydas Žabolis

Europos paveldo dienos 2011: „Paslėpti lobiai. Sienų tapyba“

Vilniaus klubas dalyvauja programoje “Europos paveldo dienos 2011” rugsėjo 22 – 25 d., kurios tema: „Paslėpti lobiai. Sienų tapyba“. Vilniaus klubas surengė fotografijų parodą “Žvilgsnis į senųjų Vilniaus pastatų sienų tapybą” buvusiuose Umiastovskių rūmuose (Trakų g. 2 / Pylimo g. 24).

Vilniaus klubas dalyvauja programoje “Europos paveldo dienos 2011” rugsėjo 22 – 25 d., kurios tema: „Paslėpti lobiai. Sienų tapyba“. Vilniaus klubas surengė fotografijų parodą “Žvilgsnis į senųjų Vilniaus pastatų sienų tapybą” buvusiuose Umiastovskių rūmuose (Trakų g. 2 / Pylimo g. 24).

Rugsėjo 22 - 24 d. 15 - 19 val. buvusiuose Umiastovskių rūmuose (Trakų g. 2 / Pylimo g. 24)
Tai unikali galimybė susipažinti su senąja interjerų sienų tapyba, reprezentuojančia per dešimt restauruotų Vilniaus pasaulietinių pastatų interjerų ir buvusio bonifratrų vienuolyno vaizdus, kuriais siekiama parodyti bent nedidelę dalį XVIII a. antrajai pusei - XX a. pradžiai būdingų tapytų motyvų įvairovės, taip pat atskleisti polichromijos tyrimo, restauravimo koncepcijos formulavimo problemas ir restauruotų interjerų pritaikymo šiuolaikinėms reikmėms specifiką. Parodai atrinkti privatūs ar kiekvieno smalsiai akiai sunkiai prieinami visuomeninių ir religinių pastatų interjerai, kuriuose tyrinėta, atidengta ir išsaugota vertinga sienų tapyba. Ši paroda ir jos katalogas - unikali galimybė įamžinti ir plačiajai visuomenei parodyti mažai žinomas Vilniaus pastatų puošmenas. Be to, tai vienas iš nedaugelio atvejų, kai pristatomas vertingas, įvairus ir įdomus, bet vis dar per mažai Lietuvoje įvertintas ir nušviestas klasicizmo, romantizmo, istorizmo ir moderno laikų polichrominis dekoras.
Restauratorė - architektė: Neringa Šarkauskaitė - Šimkuvienė
Fotografas: Arūnas Baltėnas
Daugiau informacijos tel. (8 5) 273 42 36.

***

Rugsėjo 22 d., ketvirtadienis, 17.30 val. buvusiuose Umiastovskių rūmuose (Trakų g. 2 / Pylimo g. 24)
Būtina išankstinė registracija.

Paskaita - susitikimas "Sienų tapybos restauravimas: asmeninė patirtis" su dailininke restauratore Giovanna Pignatelli Lozoraitis ir Daina Marie Lozoraitis, kuri aptars restauravimo finansavimo aspektus Italijoje.
Daugiau informacijos ir registracija tel. (8 5) 273 42 36.
***

Rugsėjo 25 d., sekmadienis, 12.00 val. Viešbutis „Narutis”, kolonų salė (Pilies g. 24)
Pažintinis renginys „Pasaulietiniai interjerai bei jų fragmentai”. Renginio metu turėsite galimybę išvysti Vilniaus akademijos Collegium Nobilium ir Collegium Medicum dienas menančią XVIII a. sienų tapybą kolonų salėje bei buvusio rektoriaus bute, pasigrožėti įdomiausia išsaugota istorinių interjerų sankaupa Vilniaus mieste (nuo gotikos iki XX amžiaus). Interjerų sienų tapybą pristatys architektė - restauratorė Audronė Kaušinienė. Namo ir jame gyvenusiųjų žmonių istorijas pasakos istorikas Antanas Rimvydas Čaplinskas.
Daugiau informacijos ir registracija tel. (8 5) 273 42 36.