2017 balandžio 13 d. įvyko labdaros vakaras

Balandžio 13-osios vakarą į Vilniaus klubą, rinkosi tikrasis Lietuvos elitas. Žinomiausi ir labiausiai nusipelnę Lietuvai žmonės čia atvyko dėl kilnaus tikslo – surinkti lėšų labdaros ir paramos fondui „Padėk gatvės vaikams“, kuris rūpinasi vaikų užimtumu.

Balandžio 13-osios vakarą į Vilniaus klubą, rinkosi tikrasis Lietuvos elitas. Žinomiausi ir labiausiai nusipelnę Lietuvai žmonės čia atvyko dėl kilnaus tikslo – surinkti lėšų labdaros ir paramos fondui „Padėk gatvės vaikams“, kuris rūpinasi vaikų užimtumu.

Balandžio 13-osios vakarą į Vilniaus klubą, įsikūrusį pačiame sostinės centre, rinkosi tikrasis Lietuvos elitas. Žinomiausi ir labiausiai nusipelnę Lietuvai žmonės čia atvyko dėl kilnaus tikslo – surinkti lėšų labdaros ir paramos fondui „Padėk gatvės vaikams“, kuris rūpinasi vaikų užimtumu.
Fondo direktorius Gediminas Tvarijonas susisirinkusiems sakė, kad Lietuvos vaikų ateitis priklauso tik nuo mūsų pačių. „Ne patys vaikai kalti, kad vėliau išauga nusikaltėliais ar nueina klystkeliais, o visuomenė, kuri nepasirūpina jų užimtumu“, – teigė G.Tvarijonas.
Pats sudėtingoje ir problemiškoje šeimoje augęs Gediminas prisipažino matęs daugybę draugų, kurie, neturėdami tinkamo laisvalaikio ir užimtumo, nuėjo klystkeliais – ėmė vartoti narkotikus, alkoholį, kitus kvaišalus.
Norėdamas apsaugoti jaunąją kartą nuo degradavimo, o visuomenę – nuo žiaurių padarinių, jis ragino visus geros valios žmones prisidėti prie futbolo stadionų kūrimo Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose.
Futbolą fondo vadovas pasirinko neatsitiktinai. Pats mėgęs spardyti kamuolį jis tikino, kad tai – ypač universali sporto šaka, galinti įtraukti įvairaus amžiaus vaikus. Komandinė sporto šaka ūgdo mokėjimą bendrauti, tinkamai tarpusavyje komunikuoti.
 „Vilniaus klubo“ narė, pagrindinė mecenatė ir vakaro renginio organizatorė Dalia Gruodienė pritarė G.Tvarijonui ir teigė, kad rūpintis naująja karta – būtina. „Vaikai – mūsų ateitis. Džiaugiamės prisidėję prie gražios G.Tvarijono iniciatyvos.
Į renginį susirinko daugiau nei 100 žmonių. Vakaro metu paramos ir labdaros fondui „Padėk gatvės vaikams“ buvo surinkta 10 tūkst. eurų. Mūsų tikslas buvo – nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Esame labai patenkinti tokia suma, kuri bus skirta pagerinti vaikų laisvalaikio leidimo sąlygas.
G.Tvarijonas renginio metu mums parodė žaidžiančių vaikų filmuotą medžiagą. Pamatėme, kad vaikai yra labai laimingi, tačiau neturi vienodų uniformų, žaidžia skirtingais sportiniais kostiumais.
Matome, kad jiems parama būtina, todėl labai džiaugiamės, galėję prisidėti prie kilnaus tikslo. Juk ir buvę rūmų šeimininkai grafai Janina ir Vladislovas Umiastovskiai garsėjo mecenavimo tradicijomis ir aktyvia kultūrine veikla“, – kalbėjo p. Dalia Gruodienė.
Iki Pirmojo pasaulinio karo rūmuose veikė inteligentų klubas, visuomeninės draugijos. Prasidėjus karui, grafienė rūmuose įrengė 70 vietų karo ligoninę, įsteigė siuvimo mokyklą neturtingoms merginoms. Grafienė J.Umiatovska daug lėšų skyrė labdarai: Vilniaus universitetui ji padovanojo kelis žemės sklypus su pastatais, finansavo Vilniaus katedros restauravimo darbus, o 1934 metais įsteigė Vladislavo ir Janinos Umiatovskių fondą. Vilniaus klubas tęsia tradiciją ir jau organizavo daugiau kaip dešimt labdaros vakarų.

Gerda Morozovienė, lrytas.lt