Apie klubą

Vilnius – tai miestas, kurio tikrosios patrauklumo paslapties, matyt, taip ir neįminsime. Nušviestas čia gyvenusių žmonių jausmų ir likimų vaivorykštės, tarsi paliestas amžinybės angelo, jis įtraukia į laiko ir istorijos tėkmės verpetą ir tyliai kviečia gyventi tikint juo ir suprantant jo ypatingą kalbą.

VERBO ir CREDO – du žodžiai, tapę VILNIAUS KLUBO filosofijos pagrindu. 1998 metais čia susibūrė aktyviausieji Vilniaus verslo, mokslo, kultūros žmonės. Kažkada suvažiavę į Vilnių iš įvairių Lietuvos kampelių, dabartiniai vilniečiai įsimylėjo šį miestą ir tapo prisiekusiais jo ambasadoriais. Tai žmonės, kurie savo darbais, pomėgiais, talentais, verslais garsina ir turtina Lietuvos sostinę.

Susibūrę į VILNIAUS KLUBĄ žmonės sutelkė savo talentus, idėjas, lėšas, kad drauge dar ryžtingiau kurtų miesto ir jo žmonių ateitį, puoselėtų dvasią, spalvintų šventes ir kasdienybę, kad šviesėtų čia gyvenančių ir dirbančių žmonių veidai.

„Tenebūna nei mažo, nei didelio darbo, kurio nepajėgčiau įveikti Lietuvos sostinės labui“, – skamba VILNIAUS KLUBO narių priesaika. Tai žodžiai, kurie ištarti jais tikint, anksčiau ar vėliau turintys tapti darbais.

VILNIAUS KLUBO nariai laikosi klubo Įstatų bei Statuto, garbingai dalyvauja klubo organizuojamose labdaros ir paramos akcijose, sąžiningai vykdo visas nario pareigas, aktyviai dalyvauja klubo veikloje ir renginiuose.

VILNIAUS KLUBO prezidentas – Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius. VILNIAUS KLUBO tarybos pirmininkas – Petras Šimeliūnas. VILNIAUS KLUBO direktorė – Agnė Dvarionienė.

VILNIAUS KLUBO veiklai pagal panaudos sutartį skirtos patalpos adresu: Trakų g. 2 / Pylimo g. 24 Vilniuje, buvusiuose Umiastovskių rūmuose (šiuo metu vyksta paruošiamieji darbai pastato restauravimui).