Vilnius – tai miestas, kurio tikrosios patrauklumo paslapties, matyt, taip ir neįminsime. Nušviestas čia gyvenusių žmonių jausmų ir likimų vaivorykštės, tarsi paliestas amžinybės angelo, jis įtraukia į laiko ir istorijos tėkmės verpetą ir tyliai kviečia gyventi tikint juo ir suprantant jo ypatingą kalbą.

VERBO ir CREDO – du žodžiai, tapę VILNIAUS KLUBO filosofijos pagrindu. 1998 metais čia susibūrė aktyviausieji Vilniaus verslo, mokslo, kultūros žmonės. Kažkada suvažiavę į Vilnių iš įvairių Lietuvos kampelių, dabartiniai vilniečiai įsimylėjo šį miestą ir tapo prisiekusiais jo ambasadoriais. Tai žmonės, kurie savo darbais, pomėgiais, talentais, verslais garsina ir turtina Lietuvos sostinę.

Susibūrę į VILNIAUS KLUBĄ žmonės sutelkė savo talentus, idėjas, lėšas, kad drauge dar ryžtingiau kurtų miesto ir jo žmonių ateitį, puoselėtų dvasią, spalvintų šventes ir kasdienybę, kad šviesėtų čia gyvenančių ir dirbančių žmonių veidai.

„Tenebūna nei mažo, nei didelio darbo, kurio nepajėgčiau įveikti Lietuvos sostinės labui“, – skamba VILNIAUS KLUBO narių priesaika. Tai žodžiai, kurie ištarti jais tikint, anksčiau ar vėliau turintys tapti darbais.

VILNIAUS KLUBO nariai laikosi klubo Įstatų bei Statuto, garbingai dalyvauja klubo organizuojamose labdaros ir paramos akcijose, sąžiningai vykdo visas nario pareigas, aktyviai dalyvauja klubo veikloje ir renginiuose. Kiekvienais metais klubas organizuoja Vilniaus tapatybės konferenciją, kuria siekiama atskleisti Vilniaus socialinę ir istorinę įvairovę, sudėtingumą ir turtingumą.

Klubas reguliariai vykdo misijas į kitas šalis, kuriose klubo nariai susitinka su lietuvių diaspora ir propaguoja verslo galimybes bei aukštą gyvenimo kokybę, kurią siūlo besivystantis Vilniaus miestas.

VILNIAUS KLUBAS yra įsikūręs unikalioje vietoje - buvusiuose Umiastovskių šeimos rūmuose, esančiuose Vilniaus senamiesčio širdyje. Klubo narių asmeninių indėlių pagalba atkuriamos rūmų patalpos ir buvusi šlovė.

VILNIAUS KLUBO prezidentas – Vilniaus miesto Meras. Klubą administruoja 9 narių Taryba, kuri renkama kas 2 metus.

TARPTAUTINĖ KLUBO NARYSTĖ

           ISPANIJA - Círculo Ecuestre
 JAV - The Racquet Club of Philadelphia
             JAV - The Union League of Philadelphia
 AUSTRIJA - Wiener Rennverein
 VOKIETIJA - Union International Club
 VOKIETIJA - Münchener Herrenclub
 ŠVEDIJA - Sällskapet club