Taryba

Vilniaus klubo prezidentas – Remigijus Šimašius

Tarybos pirmininkas – Alvydas Žabolis
Tarybos pirmininko pavaduotojas – Algimantas Blažys
Tarybos pirmininko pavaduotojas – Vidmantas Janulevičius

Tarybos nariai:

Valdas Cicėnas
Romualdas Kizlaitis 
Alina Pūrienė
Linas Sabaliauskas
Gediminas Tursa
Eva Valentinas 
 
Direktorė – Agnė Dvarionienė