Vilniaus tapatybės konferencija 2018

2018 m. lapkričio 8 d. Vilniaus klube vyko jau antrą kartą organizuojama konferencija, kurios metu diskutavome: Kokia yra toji Vilniaus tapatybė? Kokį miesto veidą kuria architektai ir vystytojai? Kiek jie įsiklauso į Vilniaus istorinės tradicijos dermes? Kiek Vilniaus tapatybė yra miestiška, kiek kaimiška, kiek joje Europos – kiek kitų civilizacijų įtakos? Kaip Vilnių regi kitų kultūrų žmonės? Kokią Vilniaus viziją atneša politikai?

2018 m. lapkričio 8 d. Vilniaus klube vyko jau antrą kartą organizuojama konferencija, kurios metu diskutavome: Kokia yra toji Vilniaus tapatybė? Kokį miesto veidą kuria architektai ir vystytojai? Kiek jie įsiklauso į Vilniaus istorinės tradicijos dermes? Kiek Vilniaus tapatybė yra miestiška, kiek kaimiška, kiek joje Europos – kiek kitų civilizacijų įtakos? Kaip Vilnių regi kitų kultūrų žmonės? Kokią Vilniaus viziją atneša politikai?

// REZIUMĖ // 
 
Keblu apibrėžti šiandieninį Vilnių ir ypač vilniečius.
Kol Vilnius gyvas, Vilniaus tapatybės klausimas bus aktualus.
Vilnius gali būti karštas ir šaltas, saulėtas ir tamsus. 
Svajojame būti tarptautiniu miestu, bet esame tautiškas.
Esame autentiškas miestas, bet ar esame autentiška bendruomenė?
Vilnius yra tobulas kuriančiam žmogui.
Vilnietis reikalauja teisės laisvai kurti ir klysti.
Kūrėjai Vilniuje gali kentėti ir kančia yra Vilniaus tapatybės dalis.
Kančios sumažės, jeigu atsigręšime į dvasingumą, taip pat ir architektūroje bei miesto plėtroje.
Ieškokime harmoningo ryšio su aplinka.
Ar sėkmė yra Vilniaus Tapatybės dalis?
Ko Vilniui reikia: sėkmės ar laimės?
Vilniuje šiandien galią turi savanaudiškas, penktame dešimtmetyje gyvenantis pilietis, kuris pasižymi ypatingu individualumu ir nepasitikėjimu visuomeninėmis taisyklėmis.
Jis ne miestietis ir ne kaimietis - jis yra “miestelietis” (jonavietis).
Vilnius turi pagarbos istoriją, bet ar pakanka pagarbos šiandien?
Vilnius yra laisvės bastionas su pačiais gražiausiais debesimis, kurie nusileido į ortodoksų ir katalikų kelių sankryžą; tai miestas, kurį dar turime atrasti.
Vilnius mus verčia žmonėmis.
Vilnietis yra tas, kuris myli laisvę ir gerbia Konstituciją.
Tapatybės pareiga yra traukti talentus.
Vilnius turi atlaikyti neapykantą, vilniečiams pasisiekė!
Vilniaus politika turi kurti sėkmę!
Vilnius nemėgsta “zyzti”, nes Vilnius yra Geroji Viltis.