Vilniaus 692-asis gimtadienis

Gedimino laiškas, datuotas 2015 metų sausio 25 diena,
Vilnius, Vilniaus klubas, Trakų g. 2

Gedimino laiškas, datuotas 2015 metų sausio 25 diena, Vilnius, Vilniaus klubas, Trakų g. 2

Visiems Europos Sąjungos piliečiams, ypač Europos sostinėms ir Lietuvos piliečiams kur jie begyventų: Londone, Edinburge, Osle ar Berlyne, taip pat ir mūsų miesto piliečiams ir kiekvienam, kuriam brangus Vilniaus ir Lietuvos vardas, taip pat ir kaimynams rytuose, buvusiems mano pavaldiniams, šiandien išgyvenantiems neramius laikus, linkėdami jiems Dievo palaimos.

Šiuo laišku pareiškiame tiek esantiems, tiek būsimiems skaitytojams: Vilnius nuo mano viešpatavimo pradžios buvo, yra ir bus laisvos ir nepriklausomos Lietuvos sostinė ir kreipiamės į Jus: Europos piliečiai, menininkai ir verslininkai, ir jauni, ir seni žmonės, geros valios žmonės, laisvai keliaujantys ir beieškantys geriausios vietos verstis ir gyventi, - atvykite į atvirą Vilnių, dvasingą ir jaukų bundantį miestą, atrasime vietos kiekvienam.

Lietuvi, kas bebūtum – inžinierius ar virėjas, statybininkas ar programuotojas, menininkas ar pedagogas, – atvyk į Vilnių, gyvenk ir dirbk čia. Čia tavo naujos galimybės, čia gražus ir jaukus miestas, čia draugiška bendruomenė, čia tavo kalba ir tavo kultūra.

Vilnieti, senas ir jaunas, nesvarbu kurios kartos, atrask iš naujo Vilnių, jo kultūrą, svajok ir kurk miestą, kuriame norėtum gyventi. Atsiduok Vilniui!

Vilniaus studente, kur Tavo maištas, kur tavo Alma Matter šviesa? Rink akademijos rektorių, skambink Jonų bažnyčios varpais, kad garsas apie mokyklą skambėtų Europos tautoms. 

Lietuvos Pilieti, gyvenatis svetur kreipiamės ir į Tave. Suprantame Tavo paskatas, Tavo skausmą ir nusivylimą ir Tavo sprendimą palikti Lietuvą ir Vilnių, ieškant laimingesnio gyvenimo. Aš, valdovas, meldžiu atleidimo už savo šalį, savo vyriausybę, už savo piliečius, kurie Jus savo veikimu ar neveikimu paskatino išvykti. Jūs brangus savo šaliai, nes, kaip rašoma Šventajame Rašte: „Kaip jums atrodo: jeigu kas turėtų šimtą avių ir viena nuklystų, argi jis nepaliktų devyniasdešimt devynių kalnuose ir neitų ieškoti nuklydusios? Ir jei surastų,– iš tiesų sakau jums,– jis džiaugtųsi dėl jos labiau negu dėl devyniasdešimt devynių, kurios nebuvo paklydusios“. Jūsų nuoskaudos ir nusivylimas tenesutrukdo Jums pamatyti naują šiandieninį Vilnių su savo atgimusia bendruomene ir naujomis galimybėmis. Išklausykite tuos, kurie išgirdę Vilniaus ir savo širdies šaukimą, baigę mokslus ar šiaip įgiję patirties, įsikūrė mūsų mieste ir atrado savo laimę. Skubėkite grįžti.

Skubėkite visi, išvykę ir neišvykę, kad suspėtumėte dalyvauti Vilniaus vadovo rinkimuose. Tik iš Jūsų rankų ir su Jūsų pagalba Miesto meras galės vadovauti bendruomenei, kuriančiai naują, modernų Vilnių. Jam reikia Jūsų idėjų, Jūsų paramos ir Jūsų rankų bei širdžių. Jūs – Vilniaus augimo ir gerovės šaltinis. Piliečiai, ne valdžia kuria miestą, bet Piliečiai turi pasirinkti savo Vadą, kad Rotušėje neįsiveistų vilkai avies kailyje.

Pirmas piliečio žingsnis yra link balsadėžės, antras piliečio žingsnis yra auka bendruomenei. Užsidarę ir kankindamiesi dėl savo sėkmių ar nesėkmių nesukursime Miesto. Pilietiškumas yra ne tik jausmas, jis turi formą ir turinį. Vilniaus klubas yra Piliečių forma ir turinys, antras piliečio žingsnis į Miestą.

Pilieti, grįžk į Vilnių, ateik į rinkimus ir į Vilniaus klubą.
 
Tenebūna nei mažo, nei didelio darbo, kurio nepajėgtum įveikti Lietuvos sostinės labui