Informacija dėl pagalbos Ukrainai

Dalijamės svarbia informacija apie paramos ir pagalbos būdus ir formas. Jei Jums kiltų klausimų dėl konkrečios iniciatyvos ar reikėtų daugiau informacijos, maloniai rašome kreiptis į Klubo admininistraciją, pasistengsime pagelbėti.
Informaciją taip pat nuolat atnaujinsime, todėl prašome dalintis ir žiniomis apie tiek savo, tiek kitų Jums žinomų  patikimų organizacijų, įmonių  ar asmenų iniciatyvomis bei informacija,  kaip Klubo nariai galėtų jas remti ar kitaip prisidėti prie pagalbos.

Dalijamės svarbia informacija apie paramos ir pagalbos būdus ir formas. Jei Jums kiltų klausimų dėl konkrečios iniciatyvos ar reikėtų daugiau informacijos, maloniai rašome kreiptis į Klubo admininistraciją, pasistengsime pagelbėti. Informaciją taip pat nuolat atnaujinsime, todėl prašome dalintis ir žiniomis apie tiek savo, tiek kitų Jums žinomų patikimų organizacijų, įmonių ar asmenų iniciatyvomis bei informacija, kaip Klubo nariai galėtų jas remti ar kitaip prisidėti prie pagalbos.

 
Dėkingi visiems ir kiekvienam, padėjusiems ir prisidėjusiems prie pagalbos Ukrainai! 
 
Dalijamės svarbia informacija apie paramos ir pagalbos būdus ir formas. Jei Jums kiltų klausimų dėl konkrečios iniciatyvos ar reikėtų daugiau informacijos, maloniai prašome kreiptis į Klubo admininistraciją, pasistengsime pagelbėti.
Informaciją taip pat nuolat atnaujinsime, todėl prašome dalintis ir žiniomis apie tiek savo, tiek kitų Jums žinomų  patikimų organizacijų, įmonių  ar asmenų iniciatyvomis bei informacija,  kaip Klubo nariai galėtų jas remti ar kitaip prisidėti prie pagalbos.
 
Atvykusių iš Ukrainos apgyvendinimas, įdarbinimas:
Informaciją dėl apgyvendinimo suteikimo karo pabėgėliams prašoma siųsti Vidaus reikalų ministerijos kontaktu Gabijai Tamulevičienei gabija.tamuleviciene@vrm.lt
 
Viešbučius ir apgyvendinimo paslaugas teikiančius prašoma užpildyti informaciją pridedamoje excel formoje ir pateikti Vidaus reikalų ministerijai.
 
Portalas  https://stipruskartu.lt/  (privatus  apgyvendinimas, pavėžėjimo suteikimas pabėgėliams)

Įdarbinimas, dokumentai

Vidaus reikalų ministerija į Lietuvą atvykstantiems karo pabėgėliams iš Ukrainos sudarys kuo palankesnes sąlygas jiems greitai gauti būtinus dokumentus gyventi ir dirbti Lietuvoje. Vidaus reikalų ministrės A. Bilotaitės įsakymu Ukrainos pabėgėliams ir jų šeimos nariams, kurie neturės galiojančio kelionės dokumento, galės būti išduodamas užsieniečio registracijos pažymėjimas, kol spręsis jų teisinės padėties klausimas. Taip pat iš karo pabėgėlių nebus reikalaujama pateikti kelionės dokumentų, sveikatos draudimo ir kitų dokumentų, kurie suteikia teisę jiems atvykti ir būti Lietuvos Respublikoje.  Nuo šiandien jau galioja VRM pakeitimas dėl lengvesnio įdarbinimo ukrainiečiams. Dirbti jie galės pradėti iš karto, jei
1) naudojasi beviziu režimu ar turi Šengeno vizą;
2) gavo nacionalinę vizą, kuri gali būti išduodama dėl force majeure;
3) gaus leidimą gyventi (nereikės tikrinti atitikimo darbo rinkai);
4) nuo prieglobsčio prašymo pateikimo.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1d644110988311ecaf3aba0cb308998c
 
Įmonėms, kurios galėtų įdarbinti iš karo zonos pasitraukusius asmenis: prašome kreiptis tiesiogiai šiuo kontaktu brigita.elona.blavasciuniene@uzt.lt
Kreipiantis nurodyti:

  1. Įmonės pavadinimas ir adresas
  2. Kiek įdarbintumėte asmenų (asmenų skaičius)?
  3. Kokios profesijos asmenis įdarbintumėte (pavadinimas)?
  4. Papildomi reikalavimai: nėra/yra. Jei yra, prašau išvardinti kokie, pvz. kalbų mokėjimas, išsilavinimas, įgūdžiai.
  5. Ar yra galimybė šiuos asmenis apgyvendinti? Jeigu taip, kiek ir kur (ši informacija šiuo metu aktuali ukrainiečiams)
  6. Įmonės atstovo kontaktai (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
Karštoji Užimtumo tarnybos linija dėl įdarbinimo https://uzt.lt/?mode=normal    tel. 1883


Pagalba vaikams

Organizacija „Gelbėkit vaikus“.
„Gelbėkit vaikus“ Lietuvoje rūpinasi VISAIS iš Ukrainos pas mus atkeliavusiais vaikais. Pagalba maistu, drabužiais, žaislais, patalų komplektais teikiama ir pabėgėlių centre, ir vaikams iš savarankiškai gyvenamąją vietą pas draugus, pažįstamus, giminaičius susiradusių šeimų, ar pas savo namus kaip prieglobstį pasiūliusius Lietuvos gyventojus. Jei esate vienas tų, ukrainiečius priėmusių, šeimininkų ar viena jų prisiglaudė jūsų kaimynystėje, bei žinote, ko jie stokoja, būtinai susisiekite su mumis tel. + 370 609 09 630 arba el. p. irena.andrijevskaja@savethechildren.org
 
Edukacija vaikams - popamokinė veikla „Tūkstantmečio vaikai“
Facebooko grupės pavadinimas: Українські діти у Литві - Ukrainos vaikai Lietuvoje
https://www.facebook.com/groups/5046154952110242
Dienos stovykla Vilniaus mokytojų namuose, Vilniaus g. 39, Vilnius kiekvieną šeštadienį 12 – 17 val.

   
Pagalbą higienos priemonėmis, rūbais, sim kortelėmis vykdo organizacijos „Raudonasis kryžius“, „Caritas“, "Maltiečiai".
https://www.caritas.lt/page/pagalba-ukrainos-zmonems
Vilniaus Arkivyskupijos Carito Užsieniečių integracijos programa teikia pagalbą ieškant papildomų paslaugųsocialinės integracijos klausimai (įdarbinimo, teisiniai, psichologų konsultacijų, vaikų užimtumo ir kt. klausimai)(Kalvarijų g. 39, Vilnius, tel. +370 607 82 894, el. p. kulturunamai@vilnius.caritas.lt.
Įdarbinimo klausimais galima kreiptis į Vilniaus arkivyskupijos Carito Užsieniečių integracijos programą, tel. nr. +370 678 60528.
 
https://www.redcross.lt/musu-sirdys-ir-rankos-ukrainai
Lietuvos Raudonasis Kryžius, dėl humanitarinės pagalbos kreiptis į Salomėją Marčiukonytę +37060980408, dėl šeimos ryšių atkūrimo tel. +370 5 2127322, el. p. info@redcross.lt

Maltos ordino pagalbos tarnyba, humanitarinė pagalba. Gedimino pr. 56B, Vilnius, Tel. +370 5 249 73 04, www.maltieciai.lt.

Pagalbą maisto daviniais trims dienoms teikia „Maisto bankas“. Šiuo metu derinamas tolimesnis maitinimas kavinėse. Koordinatorė Milda 867691941, info@maistobankas.lt

Pagalbą atvežant nuo sienos, suteikiant būstą teikią „Stiprūs kartu“
https://stipruskartu.lt/lt/
 
 
Individualios, organizacijų rengiamos iniciatyvos:
* Jei norite paremti tokią iniciatyvą - atsirinkite ir patikrinkite informacijos šaltinius, ką jūs remiate.
* Jei norite pasidalinti tokia iniciatyva – kelkite oficialų paramos rinkėjų postą intagrame, facebooke arba interneto puslapyje. Žmonės turi turėti galimybę tiesiogiai susisiekti telefonu ir pasitikinti ką ir kur jiems nešti.