VU absolventei įteikta Vilniaus klubo premiją už mokslo darbą apie Vilnių

Vilniaus klubas šiemet antrą kartą įteikė premiją už studento mokslo darbą, skirtą Vilniaus miestui. Premija įteikta spalio 7 d., tradiciškai minint Vilniaus klubo įsteigimo datą, Lietuvos nacionaliniame dramos teatre.

Vilniaus klubas šiemet antrą kartą įteikė premiją už studento mokslo darbą, skirtą Vilniaus miestui. Premija įteikta spalio 7 d., tradiciškai minint Vilniaus klubo įsteigimo datą, Lietuvos nacionaliniame dramos teatre.

 
Vilniaus klubas šiemet antrą kartą įteikė premiją už studento mokslo darbą, skirtą Vilniaus miestui. Premija įteikta spalio 7 d., tradiciškai minint Vilniaus klubo įsteigimo datą, Lietuvos nacionaliniame dramos teatre.

Konkurso nugalėtoja tapo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros magistrantė Agnija Szturo, pateikusi darbą „Carinės Rusijos išvežtų Vilniaus kultūros vertybių likimas tarpukariu: Lenkijos valstybės pastangos su(si)grąžinti“ (vadovė m. d. dr. Inga Leonavičiūtė).

Vertinimo komisija, kuriai vadovavo Vilniaus klubo Tarybos narė prof. Alina Pūrienė, akcentavo darbo autorės A. Szturo profesionalų požiūrį į ypač aktualias ir svarbias problemas vertinant šalių siekį atkurti istorinį teisingumą.  

A. Szturo tyrimas pildo tiek lenkiškosios, tiek lietuviškosios istoriografijos spragas, siekiant išsiaiškinti Vilniaus kultūros vertybių likimą tarpukariu. Nors Lietuvos kultūros vertybių likimas yra sulaukęs ne vieno tyrinėtojo dėmesio, šiuo atveju tyrimo objektas yra Lenkijos valstybės politika kultūros vertybių atžvilgiu. Toks probleminis laukas išskiria darbą iš tradicinės lietuviškos istoriografijos rėmų.

„Siekiame, kad konkursas skatintų įvairių mokslo sričių bei visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus domėtis Vilniumi, jo gyvenimu, plėtros galimybėmis“, – sako darbų vertinimo komisijos pirmininkė prof. A. Pūrienė. „Tikimės vis didėjančio jaunųjų mokslininkų susidomėjimo šiuo konkursu. Šiemet sulaukėme jau net septynių darbų iš trijų Lietuvos universitetų – Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus universiteto. Kitais, ypač svarbiais Vilniui, švęsiančiam 700 metų sukaktį, metais, vėl lauksime darbų iki birželio 30 d.“
Vilniaus klubo premijos konkurso už studento mokslo darbą, skirtą Vilniui, komisija A. Szturo darbą atrinko iš septynių konkursui pateiktų darbų.

Konkursui darbus taip pat pateikė:
  • Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto urbanistikos katedros studentai:
E. Vladimirenko („Megaįvykis kaip katalizatorius: apleistų teritorijų urbanistinė regeneracija Vilkpėdėje ir Paneriuose“, vad. doc. dr. I. Alistratovaitė - Kurtinaitienė);
I. Augustinaitė („Urbanistinis atsparumas: apleistų teritorijų periferiniuose miesto branduoliuose pertvarkymo atvejis“, vad. doc. dr. I. Alistratovaitė – Kurtinaitienė);
M. Urbonavičiūtė („XXI a. verslo klasterių urbanistinė architektūrinė koncepcija“, vad. doc. dr. D. Dijokienė);
U. Vaičekauskaitė („Rekonversija: buvusių pramoninių kompleksų lokalaus konteksto sąveikos urbanistinė koncepcija“, vad. Dr. M. Cirtautas);
   
  • Vilniaus dailės akademijos Architektūros katedros studentų grupė: J. Virbickaitė, K. Bajorinaitė, A. Kniukštaitė („Kokybiškos aplinkos formavimas pagal Naujojo Europinio Bauhauzo kriterijus“, vad. doc. A. Siaurusaitytė Nekrošienė, doc. A. Syrusas);
 
  • Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro magistrantė M. Čapaitė („Gamtos ir kultūros verčių dinamika miesto erdvėse: transformacija, sąveika, patirtis“, vad. asist. dr. P. Jevsejevas).